Aller au contenu principal

Wat gebeurt er met een tak 21 of tak 26 spaarverzekering na een overlijden?

Een overlijden is steeds een emotioneel en administratief zware periode voor de nabestaanden. Na het passend afscheid nemen van de overledene wordt u, als erfgenaam, telkens geconfronteerd met de harde praktische realiteit. Het financiële luik is immers ingewikkeld en blijkt veelal moeilijk. U dient een aangifte te doen van de nalatenschap van de overledene.

K.S.

Welke erfbelasting door u dient betaald te worden hangt af van verschillende factoren (huwelijksstelsel, graad van verwantschap, woonplaats,…). Uw notaris en uw makelaar kunnen hierin een belangrijke en adviserende rol hebben.

Voor de spaarverzekering(en), ingetekend door de overledene, heeft het overlijden zekere gevolgen.

TAK 21 spaarverzekering

Een tak 21 spaarverzekering maakt te allen tijde een onderscheid tussen verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde(n) (bij leven en/of bij overlijden). Door het overlijden van de verzekerde stopt het contract en komt de spaarreserve tot uitkering ten gunste van de begunstigde(n) bij overlijden, die erfbelasting verschuldigd is (zijn) op de uitgekeerde som.

TAK 26 spaarverzekering

Een tak 26 kapitalisatiecontract maakt daarentegen geen onderscheid tussen verzekeringsnemer of verzekerde. Ook een begunstigde bij overlijden aanduiden is hierbij niet mogelijk. De netto spaarreserve valt op datum van het overlijden in de nalatenschap, en dient hierin te worden aangegeven.

Dit type spaarverzekering laat u toe om bij een overlijden het contract niet noodzakelijk te beëindigen. U als erfgenaam bepaald via de nalatenschap, kan immers opteren om het contract verder te zetten tot op de  eindvervaldag (bv. Indien de geldende voorwaarden of intrestvoeten interessant zijn).

Bijkomende overlijdensdekking

Naast deze verschillen dient u ook te controleren of er geen sprake is van een bijkomende overlijdensdekking in de contracten. Deze dekking is een premie die wordt afgehouden van de polis van de spaarder en die recht geeft bij overlijden van de verzekerde op een bepaald kapitaal. De premie hangt af van de leeftijd van de spaarder waardoor dergelijke dekkingen niet meer aan te raden zijn vanaf een bepaalde ouderdom.

Vraag advies aan uw makelaar bij een overlijden.

K.S.

 

Articles plus connexes

Qu'est-ce que le document d'information clé ou DIC?

Dans le cadre de la transparence au sujet des produits d’investissement (PRIIPS), les sociétés européennes d’assurance vie sont obligées de mettre à disposition des documents modèles pour certains groupes de produits, et ceci depuis le 1/1/2018. Il s’agit du document d’informations clé (DIC, ou KID – Key Information Document).

 

K.S.

Qu'est-ce un crédit hypothécaire sous forme d’avances?

La conclusion d’un prêt hypothécaire est une question sérieuse, qu’on ne vit qu'une fois dans notre vie. Cela oblige l'emprunteur à s'engager à payer un montant mensuel pour une longue période. Typiquement, le client recherchera le taux d'intérêt le plus avantageux.

 

P.V.D.S.