Overslaan en naar de inhoud gaan

disclaimer

Door de toegang tot of het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Eigendomsrechten

De inhoud van de website, met begrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is eigendom van Credimo en beschermd door intellectuele rechten.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies of aanbeveling beschouwd worden. Indien u specifiek of persoonlijk advies of aanbeveling wenst, neem contact met uw bemiddelaar.

Credimo heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, aanvaardt Credimo daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de in de site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.. Credimo kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Credimo geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Privacybeleid

Credimo respecteert uw privacy. Alle persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het interne gebruik bij Credimo NV en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CREDIMO NV, Weversstraat 6-10, 1730 Asse, info@credimo.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gebruik van 'cookies'

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.  Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.  Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben.  Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft.  Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.  Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd.