Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat gebeurt er met een tak 21 of tak 26 spaarverzekering na een overlijden?

Een overlijden is steeds een emotioneel en administratief zware periode voor de nabestaanden. Na het passend afscheid nemen van de overledene wordt u, als erfgenaam, telkens geconfronteerd met de harde praktische realiteit. Het financiële luik is immers ingewikkeld en blijkt veelal moeilijk. U dient een aangifte te doen van de nalatenschap van de overledene.

K.S.

Welke erfbelasting door u dient betaald te worden hangt af van verschillende factoren (huwelijksstelsel, graad van verwantschap, woonplaats,…). Uw notaris en uw makelaar kunnen hierin een belangrijke en adviserende rol hebben.

Voor de spaarverzekering(en), ingetekend door de overledene, heeft het overlijden zekere gevolgen.

TAK 21 spaarverzekering

Een tak 21 spaarverzekering maakt te allen tijde een onderscheid tussen verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde(n) (bij leven en/of bij overlijden). Door het overlijden van de verzekerde stopt het contract en komt de spaarreserve tot uitkering ten gunste van de begunstigde(n) bij overlijden, die erfbelasting verschuldigd is (zijn) op de uitgekeerde som.

TAK 26 spaarverzekering

Een tak 26 kapitalisatiecontract maakt daarentegen geen onderscheid tussen verzekeringsnemer of verzekerde. Ook een begunstigde bij overlijden aanduiden is hierbij niet mogelijk. De netto spaarreserve valt op datum van het overlijden in de nalatenschap, en dient hierin te worden aangegeven.

Dit type spaarverzekering laat u toe om bij een overlijden het contract niet noodzakelijk te beëindigen. U als erfgenaam bepaald via de nalatenschap, kan immers opteren om het contract verder te zetten tot op de  eindvervaldag (bv. Indien de geldende voorwaarden of intrestvoeten interessant zijn).

Bijkomende overlijdensdekking

Naast deze verschillen dient u ook te controleren of er geen sprake is van een bijkomende overlijdensdekking in de contracten. Deze dekking is een premie die wordt afgehouden van de polis van de spaarder en die recht geeft bij overlijden van de verzekerde op een bepaald kapitaal. De premie hangt af van de leeftijd van de spaarder waardoor dergelijke dekkingen niet meer aan te raden zijn vanaf een bepaalde ouderdom.

Vraag advies aan uw makelaar bij een overlijden.

K.S.

 

Meer gerelateerde artikelen

Kent u de woningpas?

Tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 beloofde ons land om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.  Een belofte die een aantal gevolgen met zich meebrengt.

De impact op de bouwsector is niet gering.  Zo moet de EPC-score van de woningen dalen en de verwarming groener worden.  Hoog tijd dus om alle woningen in kaart te brengen. Daarom lanceerde de Vlaamse regering in het voorjaar de woningpas. 

 

A.V.I.

Zijn de registratierechten nà 1 juni 2018 voordeliger?

Bij aankoop van een gezinswoning in Vlaanderen heft de staat registratierechten, het zijn de kosten verbonden aan het registreren van een akte of geschrift. Tot 1 juni bedragen die 10% van de aankoopprijs van de woning.  Voor een bescheiden woning zijn deze registratierechten verlaagd tot 5%, in de volksmond klein beschrijf genoemd. Of een woning onder dit voordelig tarief geregistreerd kan worden, is afhankelijk van het Kadastraal Inkomen, kortweg het K.I..

P.V.D.S.